"Music is organized sound."

Edgard varese

About us

The Protective Association of Sound Engineers - Authors, a registered association (OAZA) was founded in 2003 as a professional organization, associating on the principle of voluntary membership masters of sound. In 2005 it was judicially acknowledged that the sound engineers/sound designers create art works in fulfillment of the claims made on the author's work. Since 2006 OAZA, under the authority of the Ministry of Culture of the Czech Republic, has been conducting the collective management of the rights of the persons who own the property rights of the authors belonging to sound engineers/designers. Since then, OAZA's primary mission has been to develop publicly beneficial activities to protect and manage the rights of sound engineers/sound designers as copyright protection organization - a collective management organization.

Statutory director


Bc. Tereza Landová, MBA

Zkušenosti z nadnárodního vydavatelství Universal music, kde pracovala 14 let, následně využila během působení v Intergramu na pozici vedoucí licenčního odd. V OAZA působila od roku 2023 jako externí konzultant.

Board


Prof. Ing. Karel Jaroš

Chairman

FAMO university professor, author of dozens of films from the golden Czech fund, especially in collaboration with directors Juraj Herz, Jiří Menzel, Dušan Klein, Jan Hřebejk

MgA. Michal Pekárek

vice-chairman

Leading Czech sound master and music producer in audio and audiovisual production
During his career he made hundreds of music recordings, film music recordings, theater and concert performances and live television broadcasts.MgA. Ladislav Greiner

Professor of FAMU in Prague and FAMO in Písek, sound designer of drama performances in Prague's theater scenes

Supervisory board

Robert Jína

Chairman

Sound engineer of the National Theater in Prague, musician, founding member of OAZA


Jiří Štěpánek

vice-chairman

Founding member of OAZA, long-time sound master (e.g. Film studio Barrandov)Ing. Martin Babický

Zakládající člen OAZA. Absolvent ČVUT FEL na Katedře zvukové techniky a vibrací. Pracoval jako vedoucí zvukový technik v oddělení Elektroakustika Gramofonových závodů Loděnice. Následně pracoval jako zvukař v Paláci kultury a poté jako vedoucí Oddělení zvukové techniky Kongresového centra Praha. V letech 1998 až 2014 pracoval na návrzích technických řešení a realizací mezinárodních společenských akcí, jako jsou Výroční zasedání Měnového fondu a Světové banky, Summit NATO v Praze a další.

Autorská komise

Ing. Ivo Špalj

Chairman

Winner of several Český lev awards for the best sound for feature films, FAMU university professor, author of countless short animated films and series


Mgr. Vladimír Skall

FAMU university professor, author of sound renditions of many feature films and seriesMgA. Michal Pekárek

Leading Czech sound master and music producer in audio and audiovisual production
During his career he made hundreds of music recordings, film music recordings, theater and concert performances and live television broadcasts.

Jiří Štěpánek

Founding member of OAZA, long-time sound master (e.g. Film studio Barrandov)


Robert Jína

Sound engineer of the National Theater in Prague, musician, founding member of OAZA


Contact

If you have any questions, please do not hesitate to contact us

Ochranná Asociace Zvukařů - Autorů, z.s.
Národní 973/41
110 00
Praha 1

E-mail: oaza@oaza.eu
Telephone: +420 602 744 314
ID number: 266 30 192
VAT: CZ 266 30 192
Bank account: 4442244422/2010 (domestic payments)
IBAN: CZ0920100000004442244422
BIC: FIOBCZPPXXX
Bank address: FIO Banka, a.s.
Hybernská 1033/7A
117 21 Praha
Czech Republic