Uživatelé

Postup pro řešení sporů a vyřizování stížností

Více →

Seznam smluv uzavřených s jinými kolektivními správci v ČR

Více →

Úprava sazebníku o inflaci na základě připomínky Ministerstva kultury ČR

Více →

Informace o pověření společného zástupce

Více →

Seznam platných kolektivních smluv

Více →

Sazebníky OAZA

Více →

Výběr autorských odměn v souvislosti s tzv. veřejnými produkcemi

Více →

Obecné informace o OAZA

Více →

Jak se vybrané odměny autorům rozúčtovávají

Více →

Co je to kolektivní správa autorských práv

Více →